Prijava

DANKO KONČAR NAKON BRODOTROGIRA MANIPULIRA SA ULJANIKOM

Poštovani gospodine DANKO KONČAR,

Tema : U L J A N I K

Informatička tvrtka SILENTSOFT, čiji sam vlasnik, digitalno upravlja svim profitnim
i neprofitnim sustavima na način da digitalno utiče na sve pojave i procese u nekom
sustavu, negativne trajno neutralizira, a pozitivne pojave i procese trajno afirmira, tako
da djelatnici u nekom sustavu od 1000 djelatnika ili nekoliko miliona, iz dana u dan ra-
de bolje, brže, kvalitetnije, kreativnije, produktivnije, ekonomičnije.....istovremeno sve
negativne pojave i procesi NESTAJU. Na taj način sustav ostvariva vrhunsku kvalitetu i
vrhunsku kvantitetu, a sa tim vlasnik sustava , država ili privatna osoba, ostvariva visoki
profit s kojim mogu da nagrade djelatnike. SILENTSOFT omogučava stalni organski
rast i razvoj, a to znači stalno otvaranje novih radnih mjesta s vrhunskim primanjima svih
djelatnika. Rizici apsolutno ne postoje.

Poslovne ponude sam uputio državnim institucijama i privatnim tvrtkama, te iako imam
velike ostvarene rezultate u RH i Njemačkoj, s brdom materijalnih dokaza, ipak se nije
nitko zainteresirao implementirati SILENTSOFT. Zašto ? Državnim dužnosnicima ne
odgovara, jer ne mogu suspektno djelovati, trgovati utjecajem i ne mogu zloupotreblja-
vati svoj položaj i ovlasti, jer bi to SILENTSOFT iste sekunde registrirao i blokirao sve
negativne pojave i procese. Dakle, SILENTSOFT ne vrši nikakav nadzor, nego KREIRA
sve pojave i procese i njima UPRAVLJA.

Privatni poduzetnici iz njima znanih razloga nisu pokazali interes za SILENTSOFT. Ovd-
je je riječ o brodogradnji, te ću se na to malo osvrnuti. Prošle godine u veljači sam se
obratio vlasniku brodogradilišta Brodosplit Tomislavu Debeljaku, a i ove godine dana
24.1.2018. 19:58 , te 26.1.2018. 21:19. On se nije javio na moja 4 obračanja, a koliko
su meni poznati razlozi, mislim da on uopće ne traži ovo što ja nudim, jer njegov interes
nije rast, razvoj, čuvanje i otvaranje novih radnih mjesta, nego isključivo postepeno ga-
šenje brodograđevne industrije, a na tim lokacijama stvarati neki svoj profitabilni biznis.

Ove godine kada je ULJANIK upao u teškoće javio sam se istarskom županu Valteru
Flegi, da on obavijesti političku elitu, da implementiramo SILENTSOFT i da se spasi
ULJANIK i njegove tisuće kooperanata. Na moja tri javljanja od 21.1.2018. 18:15 ,
3.4.2018. 13:23, 4.4.2018. 12:56, cijenjeni župan je ignorirao. Kako svi znamo da su
političari lijeni, nesposobni a i korumpirani, tako sam i ja obustavio dalje nuđenje.
Tada se javljate Vi kao kupac ULJANIKA i Vama se obračam 7.4.2018. 22:39, zatim
12.4.2018. 10:58, zatim 20.4.2018. 6:00. Naravno da i Vi niste na moje javljanje uopće
reagirali, jer i Vama kao i gospodinu Debeljaku nije interes da se brodograđevna indust-
rija razvija, raste i opstane, nego upravo da je ugasite i likvidirate, a sa tim država trpi
štetu zbog jamstava oko 10 milijardi kuna, gase se desetine tisuća radnih mjesta ........

Kada ste se odlučili da uništite ULJANIK mediji koje ste bogato platili su Vam davali
prostor za intervjue, dizali Vas u nebesa kao bogatog investitora, spasitelja brodogradnje
vrhunskog biznismena, poduzetnika, menadžera, a ustvari Vi ste jedna obična lopovska
bitanga koja uz korumpirane političare olako ostvariva svoje lopovske namjere. Mediji
još i danas pominju veliku privatizacijsku pljačku 90-tih, ali ti pljačkaši su male bebe
na usporedbu s Vama, jer ono što ste ostvarili u Trogiru nadilazi sve mašte svih lopova.
Besplatno ste dobili Brodotrogir i obavezali se da će on opstati, a kasnije ste sve činili
da se ta industrija polako gasi, a sa druge strane državne subvencije ste investirali i na-
pravili MARINU sa svim sadržajima za servis i mali remont, a kada se polako ugasi
brodogradnja, izgraditi će te turističke sadržaje. Do sada se nikada nije dogodilo da dr-
žava pokloni teren za MARINU i da svojim novcem je izgradi sa svim pratećim sadrža-
jima, a da Vi budete vlasnik i korisnik velike profitabilne moći. Dakle, država Vam je
poklonila najskuplji teren uz more i na njemu platila izgradnju profitabilnih sadržaja, a
kako će te davati usluge strancima, a oni to plaćati Vama na inozemne račune, tako da
država od toga neće imati nikakve koristi, a ogromnu štetu. Isti modus operandi želite
ostvariti i u Puli, a takva sofisticirana pljačka države sigurno nije mogla da se ostvari
bez pomoći političara.

A sada razlog zbog čega Vam se obračam .

HRVATSKI TJEDNIK je 5.4.2018.g objavio tekst novinara Ninoslava Mogorovića
" Kralj kroma, kralj brodogradilišta ili kralj prljavog novca iz Rusije". Tekst sam dobro
proučio i nisam našao ništa sporno osim ako Vi imate neke dokaze da opovrgnete te
navode. 26.4.2018.g. Vaš odvjetnik je na vrlo primitivan način obmanio javnost na na-
čin da je ponovo citirao čitavi tekst sa samo jednim istim demantom: "Nije točno".
Na Vašu žalost to nije nikakav demant, jer se ni jednom riječju ništa ne demantira, te
tako dodatno obmanjivate javnost. Između objave u Hrvatskom tjedniku i Vašeg "dema-
nta" ja sam Vam uputio gore spomenute tri e-poruke, koje upravo potvrđuju sve što je
gospodin Mogorović napisao, jer da Vi imate ikakve materijalne dokaze da pobijete
rečene tvrdnje Vi ste ih dužni javno prezentirati, a ne na sudu, računajući na korumpi-
rane sudce, kao i političare. Varate se gospodine Končar, jer niti su svi političari koru-
mpirani, a još manje sudci ili gotovo nikako, osim rijetkih izuzetaka. Vi ste dužni jav-
nosti dati odgovore, jer otvoreno kradete javna dobra koja su vlasništvo svih nas. Mo-
rate javnosti staviti na uvid porijeklo svoje imovine kao i tijek Vašeg "poslovanja" u RH.
Ovih mojih desetak DOKUMENATA Vas potpuno razotkrivaju da želite uništiti indu-
striju brodogradnje i desetke tisuća radnih mjesta, a na zgarištu koje ste stvorili da sa
državnim novcem izgradite samo profitabilne turističke sadržaje od kojih će te samo
Vi profitirati s deset puta manje slabo plaćenom radnom snagom. Uz poštene revizore
kakav je bio moj otac u vrijeme bivše države sve je lako dokazivo. I tada ste bili velelo-
pov, kao i danas, a ja sam pošteno odgojen i slijedim taj stil. Meni ne možete reči da
sam na Vas ljut što niste prihvatili moju poslovnu ponudu, jer moja poslovna ponuda je
bila B E S P L A T N A , jer bi moj trud bio samo par dana, a da je moja poslovna po-
nuda prihvačena, već bi danas svima bilo jasno da će ULJANIK opstati i da će se širiti
i razvijati, a sada mu prijeti sigurno gašenje osim ako SUD i POLICIJA ne reagiraju.
Nadam se da će gospodin Mogorović nastaviti pisati o svemu što se bude događalo u
vezi Vaših kriminalnih namjera i "sudskih" postupaka.

U svakom slučaju računajte da Vaše kriminalne namjere neće uspjeti ni u Trogiru ni
u Puli, kao ni bilo gdje, a kako niste zaslužili moje poštovanje, respekt ni pozdrav ali
ipak moram uputiti srdačan pozdrav svima onima kojima ću proslijediti ovaj e-mail i
da se upozna hrvatska javnost kako se smišljeno i planski gasi naša brodograđevna
industrija i sa njom se gase desetci tisuća radnih mjesta.

Više...

Prijava or Sign up